منو اصلی
چهلمین سال تأسیس دانشگاه سمنان، نگین خردورزی خطه کویر گرامی باد.......................................................چهلمین سال تأسیس دانشگاه سمنان، نگین خردورزی خطه کویر گرامی باد
دانشكده ها


آموزشكده دامپزشكي (12)


دانشكده دامپزشكي و دامپروري (0)


دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي (9)


دانشكده كويرشناسي (0)


دانشكده گردشگري (0)


دانشكده بيوفناوري (0)


دانشكده نانوفناوري (0)


دانشكده هوافضا (0)


دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر (0)


دانشكده شيمي (0)


دانشكده فيزيك (0)


دانشكده معماري و شهرسازي (0)


دانشكده هنر (20)


دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي (0)


دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري (0)


دانشكده علوم انساني (30)


دانشكده مهندسي صنايع (0)


دانشكده مهندسي نفت (0)


دانشكده مهندسي مواد و متالورژي (0)


دانشكده مهندسي مكانيك (13)


دانشكده مهندسي عمران (3)


دانشكده مهندسي شيمي،نفت و گاز (3)


دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر (4)
 
تمامي حقوق مادي و معنوي براي دانشگاه سمنان محفوظ است.
.Copyright  © 2013 Semnan University 40.semnan.ac.ir  All rights reserved